Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. zaprasza podmioty upoważnione do złożenia oferty cenowej w postępowanie prowadzone bez zastosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych, na opracowanie operatu przeciwpożarowego zawierającego:

 1. warunki ochrony przeciwpożarowej dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych,
 2. miejsca magazynowania odpadów zlokalizowanych w/w instalacji w Łęczycy, gm. Stara Dąbrowa, województwo zachodniopomorskie,
 3. uzgodnienie przez właściwego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

Operat ma zostać wykonany w związku ze zmianą:

 • pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów,
 • pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
 • zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w kompostowni odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz zbieranie odpadów na terenie kompostowni,
 • zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów poza instalacjami.

Wymagania:

 1. Operat musi zostać sporządzony przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 620).
 2. Operat przeciwpożarowy stanowi opinię, o której mowa w art. 11n ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 620).
 3. Operat ma zastać wykonany do końca stycznia 2019 roku.

Osoby do kontaktu:

 • w sprawach technicznych – Jacek Hus – Kierownik Eksploatacji RIPOK, tel. 501-130-983,
 • w sprawach dot. postępowania  i merytorycznych – Magdalena Macioszek - Kierownik Działu Ochrony Środowiska, tel. 501-130-734

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 10 grudnia 2018 roku.

Zamówienie zostanie zlecone podmiotowi, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem cenowym.

Płatność do 21 dni od dostarczenia operatu. Zamawiający zastrzega sobie wnoszenie uwag w terminie do 14 dni od otrzymania końcowej wersji operatu.

 

Załączniki:

1. Wzór umowy

2. Pytania i odpowiedzi z 4.12.2018 r.