Ryszard de Lewin-Lewiński

Przewodniczący

Andrzej Rynio

Sekretarz

Artur Wiśniewski

Członek