Uchwałą 02/2015 Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26.01.2015 r. w sprawie wysokości miesięcznego odpisu na fundusz rekultywacyjny w 2015 r.