Jak się okazuje pracownicy Zakładu Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. podczas wykonywania swoich codziennych zadań przy przetwarzaniu odpadów komunalnych mogą także znajdować przedmioty niebezpieczne pochodzenia wojskowego z okresu II wojny światowej.

PRZEDMIOTY NIEBEZPIECZNE PODCZAS PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - SZKOLENIE POKAZOWE

W trosce o bezpieczeństwo pracowników na terenie Zakładu w Łęczycy 5 lutego 2015 roku zostało zorganizowane szkolenie saperskie pod okiem oficera do spraw Patrolu Rozminowania z 2. Stargardzkiego batalionu saperów, kapitana Bartłomieja Fica. Zarówno część teoretyczną jak i pokazową poprowadził zastępca dowódcy Patrolu Rozminowania nr 3 starszy sierżant Hubert Grzelak.

Część teoretyczna zajęć miała na celu przekazanie pracownikom zakładu podstawowej wiedzy na temat przedmiotów niebezpiecznych, niewypałów, niewybuchów. Ważne było bowiem uświadomienie zagrożenia jakie niesie za sobą nieumiejętne obchodzenie się z tego typu przedmiotami. Starszy sierżant Hubert Grzelak zaprezentował przedmioty wybuchowe i niebezpieczne dzięki czemu pracownicy w przyszłości, w czasie wykonywania swoich obowiązków będą mogli rozpoznać zagrożenie i odpowiednio zareagować.  

Kolejną częścią szkolenia była symulacja znalezienia przedmiotu niebezpiecznego podczas segregacji odpadów w kabinie wstępnej i zasadniczej. Każdy z pracowników mógł zobaczyć jak należy się zachować w tej konkretnej sytuacji oraz jakie działanie należy podjąć by zdarzenie nie zagrażało bezpieczeństwu poszczególnych osób. Po zauważeniu przedmiotu niebezpiecznego nastąpiło zatrzymanie taśmy z odpadami, ewakuacja pracowników oraz wykonanie zgłoszenia testowego na policję.

Szczególne podziękowania za wzorowe przeszkolenie pracowników Spółki w zakresie postępowania, w przypadku wystąpienia potencjalnych zagrożeń związanych ze znalezieniem przedmiotów niebezpiecznych podczas przetwarzania odpadów komunalnych składamy osobom prowadzącym szkolenie pod dowództwem kpt. Bartłomieja Fica – oficera do spraw Patrolu Rozminowania z 2 Stargardzkiego Batalionu Saperów.