W dniu 12 marca 2015 r. w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. na terenie Regionalnej instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania w Łęczycy zostało przeprowadzone dla pracowników Zakładu teoretyczno – praktyczne szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Podczas przedmiotowego szkolenia

pracownicy dowiedzieli się m.in. jak właściwie używać podręczny sprzęt gaśniczy – praktyczna znajomość użycia i zastosowania środków gaśniczych, jak poprawnie obsługiwać hydranty, podejmować działania w celu likwidacji w zarodku pożaru oraz organizacji ewakuacji pracowników Zakładu. Szkolenie zostało przeprowadzone przez firmę Autoryzowany Serwis P POŻ SZYK P.H.U. Janusz Szczepanek.