W dniu 13 września 2017 roku na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Łęczycy gm.  Stara Dąbrowa, Prezes Zakładu Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o.  Paweł Ksiądz podpisał umowę z przedstawicielem firmy HUT Technika Środowiska Sp. z o.o. z Zielonej Góry, na wykonanie  kolejnej dużej inwestycji, która ma zostać zrealizowana na terenie Zakładu.

Tym razem, zgodnie z umową do końca roku uruchomiona ma zostać druga linia sortownicza przeznaczona dla odpadów selektywnie zebranych. Koszt nowej linii został oszacowany na kwotę 845 tys. zł netto. O potrzebie realizacji powyższej inwestycji świadczy fakt dostarczania coraz większej ilości odpadów opakowaniowych na teren Zakładu. 

Inwestycja umożliwi sortowanie w tym samym czasie o wiele większej ilości odpadów niż do tej pory. Powyższe rozwiązanie pozwoli na zmianę organizacji czasu pracy Zakładu z systemu dwuzmianowego na system podstawowy tj. 700 – 1500.

Dzięki tym  rozwiązaniom Zarząd Spółki kontynuuje działania mające na celu racjonalizację kosztów działalności Spółki, przy jednoczesnym podniesieniu ilości wysegregowanych odpadów i przekazaniu ich do recyklingu, co z kolei znacząco wpływa na uzyskiwane wskaźniki odzysku dla miasta Stargard.