W dniu 15 czerwca 2016r. w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. na terenie Regionalnej Instalacji Mechaniczno–Biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Łęczycy zostało przeprowadzone dla pracowników Zakładu teoretyczne szkolenie z zakresu ratownictwa chemicznego.

Podczas przedmiotowego szkolenia pracownicy dowiedzieli się m.in. o oddziaływaniu niebezpiecznych związków chemicznych na organizmy żywe i środowisko; parametrach fizykochemicznych, toksycznych, pożarowych i wybuchowych niebezpiecznych związków chemicznych; oznaczaniu niebezpiecznych związków chemicznych; oznakowaniu niebezpiecznych materiałów chemicznych w transporcie, magazynowaniu i obrocie; środkach ochrony skóry, środkach ochrony dróg oddechowych.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez firmę JUL-MAT Grzegorz Słota z Pyrzyc.