Uchwałą 02/2016 Zarząd Zakładu Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie z dnia 28.01.2016, ustalił wysokość miesięcznego odpisu na fundusz rekultywacyjny w 2016r.