Zarząd Zakładu Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zostało umorzone 30% pożyczki na dofinansowanie zadania „Rozbudowa składowiska odpadów w Łęczycy – budowa V kwatery”. Wysokość umorzenia dla ZZO Stargard Sp. z o.o. wyniosła 579.000 zł kapitału pożyczki. Uzyskane umorzenie spowoduje, ze przez następne trzy lata Spółka zaoszczędzi ok. 15.000 zł, które stanowiłyby odsetki od pożyczki.

Dzięki zaoszczędzonym środkom finansowym, możliwy jest dalszy rozwój instalacji do przetwarzania odpadów w Łęczycy poprzez zakup przesiewacza do uzdatniania kompostu powstającego w kompostowni odpadów zielonych w Łęczycy. Inwestycja pozwoli na produkcję dobrej jakości nawozu w ilości około 1000 ton rocznie. Materiał ten jest produkowany z odpadów zielonych zebranych selektywnie od mieszkańców naszego miasta. Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg do wybór dostawcy, a przewidywany termin dostarczenia urządzenia to II kwartał 2016 roku.

Paweł Ksiądz
Prezes Zarządu ZZO Stargard Sp. z o.o.

 

Przykładowe urządzenie – przesiewacz do uzdatniania kompostu
Przykładowe urządzenie – przesiewacz do uzdatniania kompostu