Zawiadamia się, że zgodnie z Zarządzeniem nr 31/2014 Zarządu ZZO Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim z dnia 19.12.2014 r. dzień 17 sierpnia 2015 r.  jest dniem wolnym od pracy*. W tym dniu ZZO Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim będzie nieczynny.

Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U z 1998r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.).