Zgodnie z Zarządzeniem nr 20/2017 Zarządu ZZO Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie z dnia 11 grudnia 2017r. dzień 2 stycznia 2018r. oraz 22 stycznia 2018r. jest dniem wolnym od pracy.

Podział:

  • 2 stycznia 2018r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji Zakładu. Instalacja MBP w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa jest czynna.
  • 22 stycznia 2018r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Instalacji MBP w Łęczycy. Administracja Zakładu jest czynna.

 

* Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 90 ze zm.)

Zawiadamia się, że zgodnie z Zarządzeniem nr 22/2016 Zarządu ZZO Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie z dnia 19 grudnia 2016 r. dzień 13 listopada 2017 r.  jest dniem wolnym od pracy.

W tym dniu ZZO Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie będzie nieczynny.

 

* Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 90 ze zm.)

W dniu 13 września 2017 roku na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Łęczycy gm.  Stara Dąbrowa, Prezes Zakładu Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o.  Paweł Ksiądz podpisał umowę z przedstawicielem firmy HUT Technika Środowiska Sp. z o.o. z Zielonej Góry, na wykonanie  kolejnej dużej inwestycji, która ma zostać zrealizowana na terenie Zakładu.

Zakład Zagospodarowania Odpadów został nominowany za działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz nową inwestycję – rozbudowę składowiska odpadów o kwaterę VI. Ekostrateg to ogólnopolski program, skierowany do firm z sektora energetycznego oraz instytucji publicznych zajmujących się ochroną środowiska.

Pomimo smutnych wydarzeń ostatnich dni w naszym mieście, życie musi toczyć się dalej i w dniu 25 stycznia br. w siedzibie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. podpisano umowę na budowę kwatery VI w ramach rozbudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne RIPOK w Łęczycy gm. Stara Dąbrowa. Z ramienia Inwestora umowę podpisali Pan Paweł Ksiądz – Prezes Zarządu ZZO Stargard Sp. z o.o.. Wykonawcę, Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o ze Świdnicy, reprezentował Pan Henryk Karpiński - Prezes Zarządu.