W dniu 13 września 2017 roku na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Łęczycy gm.  Stara Dąbrowa, Prezes Zakładu Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o.  Paweł Ksiądz podpisał umowę z przedstawicielem firmy HUT Technika Środowiska Sp. z o.o. z Zielonej Góry, na wykonanie  kolejnej dużej inwestycji, która ma zostać zrealizowana na terenie Zakładu.

Zakład Zagospodarowania Odpadów został nominowany za działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz nową inwestycję – rozbudowę składowiska odpadów o kwaterę VI. Ekostrateg to ogólnopolski program, skierowany do firm z sektora energetycznego oraz instytucji publicznych zajmujących się ochroną środowiska.

Pomimo smutnych wydarzeń ostatnich dni w naszym mieście, życie musi toczyć się dalej i w dniu 25 stycznia br. w siedzibie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. podpisano umowę na budowę kwatery VI w ramach rozbudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne RIPOK w Łęczycy gm. Stara Dąbrowa. Z ramienia Inwestora umowę podpisali Pan Paweł Ksiądz – Prezes Zarządu ZZO Stargard Sp. z o.o.. Wykonawcę, Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o ze Świdnicy, reprezentował Pan Henryk Karpiński - Prezes Zarządu.

W związku z drugą rocznicą istnienia Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Łęczycy, Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców Gminy Stara Dąbrowa na dzień otwarty 07.10.2016 r. w godzinach 11:00-14:00 na terenie instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Łęczycy.

W dniu 15 czerwca 2016r. w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. na terenie Regionalnej Instalacji Mechaniczno–Biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Łęczycy zostało przeprowadzone dla pracowników Zakładu teoretyczne szkolenie z zakresu ratownictwa chemicznego.

Uchwałą 02/2016 Zarząd Zakładu Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie z dnia 28.01.2016, ustalił wysokość miesięcznego odpisu na fundusz rekultywacyjny w 2016r.