Uchwałą 1/2021 Zarząd Zakładu Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie z dnia 4 stycznia 2021, ustalił wysokość miesięcznego odpisu na fundusz rekultywacyjny w 2021 r.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2017 r., poz. 668 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie, z dnia 26 marca 2018 r. Spółka uzyskała zgodę Ministerstwa Rolnictwa na wprowadzenie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. „KOMPOST STAR - KOMP”.

ZZO Stargard. Sp. z o.o. zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami RODO publikuje stosowne informacje.